Arduino ile seri port üzerinden 7 segment display

Arşivlerin arasında; 2017 yılında katıldığım kursun proje notlarını buldum.  Python Programlama Eğitminden aldığım bilgilerle yapmaya çalıştmıştım. Python2 üzerine yazılmış proje. Basit değişiklikler ile Python3 ‘e dönüştürülebilir.

“Bu uygulamada bilgisayara bağlanan bir seri port üzerinden veri gönderme çalışıyorum. Bu port karşılığında Arduino bağlı ve çıkışlarında da iki adet 74HC595 bulunmaktadır.

74HC595 çıkışları matriks olarak sekiz haneli 7 segment display ile bağlıdır. Matriks bağlantıda mecburen tüm displaylar zaman içinde taranmak zorunda. Birim zamanda her bir digit aktif edilip segmentlerin yanması sağlanıyor. Aynı zamanda Arduino seri port üzerinden gelen bilgiyi parçalayıp segmentlerde istediğimiz karakterlerin görülmesini sağlıyor. Bu proje Python2 üzerinde geliştirildi, küçük değişklikler ile Python3 ile de çalışır hale getirmek mümkün olacaktır.

Bu projeyi; İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü İSMEK Python Programlama
branşındaki aldığım eğitim ile geliştirdim. Başta kurs öğretmenimiz Sn. Mustafa Yılmaz olmak üzere, İSMEK Bilişim Okulu yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ederim.

Mehmet Bilgi / 2017″

SeripPortYolla.py

arduinoHC595.ino

Video-1

Video-2